FK FYLLINGSDALEN ÅRSMØTE 2024

FK Fyllingsdalen inviterer herved til årsmøte for 2024

ÅRSMØTE

  • Sted: Fyllingsdalen VGS

  • Kl: 18:30

  • Dato: 20. mars 2024Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 18.30. Møtet avholdes fysisk på Fyllingsdalen vgs.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man minst fylle 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Forslag som ønsket behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars. Forslag sendes til styreleder per epost: post@fkfyllingsdalen.no.

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styreleder 
KIM ANDRE SVENHEIM