Arbeidsrapport klar

Arbeidsrapporten for en eventuell sammenslåing med Fyllingen Idrettslag er klar.

Bakgrunn

På årsmøtet i mars informerte styret om at det var gjennomført konkrete undersøkelser knyttet til mulige økonomiske og praktiske forhold ved en eventuell sammenslåing med Fyllingen Idrettslag. De innledende undersøkelsene var svært begrenset og berørte kun følgende:

 • Hvordan Fyllingen Idrettslag stilte seg til en ev. sammenslåing.
 • Om klubbens nåværende utstyrsleverandør tok kostnadene med ev draktbytte
 • Om konkrete sponsorer som tidligere hadde formidlet ønske om å bidra hvis klubben slo seg sammen med Fyllingen Idrettslag, fortsatt ville bidra med midler om så ble besluttet.  

 

Rapporten klar

Styret satt deretter ned en arbeidsgruppe, som har hatt som oppgave å gjennomføre ytterligere undersøkelser av betydning for spørsmålet om FK Fyllingsdalen bør slå seg sammen med Fyllingen Idrettslag. Arbeidsgruppens mandat var å besvare spørsmål oppstilt av styret, men skulle ikke konkludere eller fremme forslag til vedtak ved hvert enkelt spørsmål.

En nærmere beskrivelse av arbeidsgruppens mandat, arbeidsoppgaver og funn, finnes i arbeidsgruppens rapport. Vi anbefaler at medlemmer leser igjennom dette for å sette seg inn i problemstillinger (fordeler og ulemper) som arbeidsgruppen har avdekket.

Arbeidsgruppen bestod av et medlem fra styret, daglig leder og et medlem fra hvert av våre sportslige utvalg; herrer, damer og barn. Ungdomsfotballen er representert under sitt respektive kjønns sportslige utvalg.

Arbeidsgruppen

 • Victoria Heckmann (Leder, styrets representant)
 • Bård Groenhaag (medlem, Daglig leder)
 • Torstein Pedersen (medlem, SU Herrer)
 • Trude Karlsen (medlem, SU Barn)
 • Sissel Lenvik (medlem, SU Damer)

Styret har etter gjennomgang av rapporten besluttet å gjennomføre noen ytterligere undersøkelser. Resultatene av disse undersøkelsene vil gjøres kjent for medlemmene på et senere tidspunkt.

Styret har besluttet at ekstraordinært årsmøte skal avholdes 18. september 2024. Vi kommer tilbake til sted og klokkeslett.

Et vedtak om at FK Fyllingsdalen skal inngå i Fyllingen Idrettslag krever 2/3 dels flertall. Styret oppfordrer stemmeberettigede medlemmer til å bruke stemmeretten sin.

Stemmeberettiget

For å bli stemmeberettiget gjelder følgende:

Alle som har vært medlem i idrettslaget i en minst 1 måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og som har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

For å melde seg inn som medlem registrerer du deg på Hoopit

 • Last ned Hoopit som app
 • Velg FK Fyllingsdalen
 • Velg "Støttemedlem" og betal kr 200

 

Arbeidsgruppens rapport