Årsmøte: Saksliste og årsberetning

Årsmøtet i FK Fyllingsdalen arranges 20. mars 2024 kl. 18:00 på Fyllingsdalen VGS. Her er praktisk informasjon om hele gjennomføringen

Sakspapirer som er relevante til årsmøtet er listet opp under: 

Praktisk informasjon:

Årets årsmøte holdes på Fyllingsdalen VGS. De som ønsker å delta møter utenfor inngang A (hjørnet mot Oasenbanen) fra  klokken 17.30. 

Møtet avholdes i audiotoriumet i 1. etasje, ikke i kantinen i 2. etasje som vanlig. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må man minst fylle 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Parkering og transport
Det er ikke parkering i tilknytning til Fyllingsdalen VGS. Parkering ved Fyllingsdalen Idrettshall er for brukere av anlegget. Det er 2 timers gratis parkering ved Oasen kjøpesenter. Parkeringsplass ved Sælen Oppvekstun kan benyttes hvor man kan gå videre til Fyllingsdalen VGS via Shetlands Larsens vei.

Buss og Bybane-terminal ved Oasen kjøpesenter ligger like ved.

Agenda

 • Sak 01: Godkjenne de stemmeberettigede

 • Sak 02: Velge møteleder

 • Sak 03: Velge protokollfører

 • Sak 04: Velge to medlemmer til å underskrive protokoll

 • Sak 05: Godkjenne innkallingen

 • Sak 06: Godkjenne sakslisten

 • Sak 07: Godkjenne forretningsorden

 • Sak 08: Behandle årsberetning

 • Sak 09: Behandle regnskap

 • Sak 10: Behandle forslag og saker - informasjon fra styret. Informasjonssak om styrets undersøkeler av økonomiske og praktiske sider ved en mulig sammenslåing med Fyllingen Idrettslag

 • Sak 11: Foreta valg

 • Sak 12: Revisjon av idrettslagets regnskap


Valgkomiteens innstilling til nytt styre
 

 • Styreleder  Kim Andre Svenheim  - 2 år (gjenvalg)
   
 • Nestleder  Christine Møen Wisløff - Ikke på valg (1 år igjen)
   
 • Styremedlem    Karla Rojas - 2 år (gjenvalg)
   
 • Styremedlem  Christer Holm - 1 år (gjenvalg)
   
 • Styremedlem  Victoria Heckmann - 2 år (ny)
   
 • Styremedlem   Sondre Hopsdal - 1 år (ny)
   
 • Varamedlem 1    Anja Henriksen - 2 år (ny)
   
 • Varamedlem 2  Cathrine Tang Nilsen - 1 år (gjenvalg)